Przejdź do treści

e-Usługi

1
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego budynku
WN-11
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
2
DT-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
DT-1
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
3
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, drogi gminnej w celu prowadzenia robót w pasie drogowym
WZD
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
4
Wniosek o wydanie zaświadczenia o (nie) figurowaniu w rejestrze jako podatnik/ o wielkości użytków rolnych
WN-93
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
5
Wniosek o zwrot / zaliczenie na poczet / zaksięgowanie nadpłaty podatku
WN-318
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
6
Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu/stwierdzającego stan zaległości
WN-107
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
7
Wniosek o przyznanie lokalu / przedłużenie umowy najmu lokalu
WN-174
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
8
Wniosek o nabycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym/przetargowym
WN-322
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
9
Wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego
WN-83
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
10
Wniosek o cofnięcie upoważnienia do konta przedsiębiorcy na platformie e-Urząd
CUKF
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
11
Wniosek o nadanie upoważnienia do konta przedsiębiorcy na platformie e-Urząd
UKF
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
12
Pismo ogólne
WN-76
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
13
Deklaracja na podatek leśny
DL-1-2020
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
14
Deklaracja na podatek od nieruchomości
DN-1-2020
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
15
Deklaracja na podatek rolny
DR-1-2020
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
16
Informacja o lasach
IL-1-2020
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
17
Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych
IN-1-2020
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
18
Informacja o gruntach
IR-1-2020
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz

Ułatwienia dostępu: